ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] รวมประวัติการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการก่อนการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

[2] วิทยากรการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice

[3] วิทยากรโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

[4] วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

[5] วิทยากรการจัดการรายรับรายจ่ายด้วยบัญชีครัวเรือน

[6] วิทยากรสัมมนา การศึกษาทางเลือก ทางเลือกใหม่ การศึกษาไทยในอนาคต

[7] วิทยากรขยายผลการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[8] วิทยากรให้ความรู้และจุดประกายเรื่องจิตอาสา ให้กับแกนนำเยาวชน

[9] วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายอาสายุวกาชาด

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version