ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] รวมประวัติการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการก่อนการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย

[2] วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์ใช้ Google Application และ Line Application

[3] วิทยากรการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice

[4] วิทยากรโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

[5] วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

[6] วิทยากรการจัดการรายรับรายจ่ายด้วยบัญชีครัวเรือน

[7] วิทยากรสัมมนา การศึกษาทางเลือก ทางเลือกใหม่ การศึกษาไทยในอนาคต

[8] วิทยากรขยายผลการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

[9] วิทยากรให้ความรู้และจุดประกายเรื่องจิตอาสา ให้กับแกนนำเยาวชน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version