บทความการศึกษา

หัวข้อ

(1/16) > >>

[1] คุณภาพการศึกษาตกต่ำ คุณภาพกำลังคนตกต่ำ

[2] “เมืองกีวี” ที่ 1 การศึกษาโลก โดดเด่นด้านวิจัย+พัฒนานวัตกรรม

[3] สองสิ่งที่ยังขาด…แต่จำเป็นต่อการปฏิรูปการศึกษา (ให้ไม่หลงทาง)

[4] ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?

[5] คสช.ล้มเหลวหรือสำเร็จ 3 ปีปฏิรูปการศึกษา

[6] ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

[7] บทบาทของครูในการปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์

[8] การศึกษาแห่งอนาคต 7 เทรนด์การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

[9] FOCUS ประเด็นจาก PISA : การกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลส่งผลอย่างไรต่อการเรียนรู้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version