บทความการศึกษา

หัวข้อ

(1/17) > >>

[1] เด็กยุค Generation Alphas กับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

[2] แฉต้นตอการศึกษาไทยล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก

[3] เมื่อพ่อแม่ชาวไทย กำลังอัดเงินใส่การศึกษาลูก

[4] ความเชื่อมโยงของทักษะทางภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู

[5] อย่าลดทอน’สิทธิการเล่น’พ่อแม่มุ่งวิชาการเกินวัย

[6] ไขข้อสงสัย’โอเน็ต’เด็กไทยยิ่งสอบ-ยิ่งต่ำ

[7] ปลุกเด็กไทยให้’ตื่นรู้’

[8] คุณภาพการศึกษาตกต่ำ คุณภาพกำลังคนตกต่ำ

[9] “เมืองกีวี” ที่ 1 การศึกษาโลก โดดเด่นด้านวิจัย+พัฒนานวัตกรรม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version