บทความการศึกษา

หัวข้อ

(1/17) > >>

[1] อย่าลดทอน’สิทธิการเล่น’พ่อแม่มุ่งวิชาการเกินวัย

[2] ไขข้อสงสัย’โอเน็ต’เด็กไทยยิ่งสอบ-ยิ่งต่ำ

[3] ปลุกเด็กไทยให้’ตื่นรู้’

[4] คุณภาพการศึกษาตกต่ำ คุณภาพกำลังคนตกต่ำ

[5] “เมืองกีวี” ที่ 1 การศึกษาโลก โดดเด่นด้านวิจัย+พัฒนานวัตกรรม

[6] สองสิ่งที่ยังขาด…แต่จำเป็นต่อการปฏิรูปการศึกษา (ให้ไม่หลงทาง)

[7] ใครว่าการเขียนด้วยลายมือนั้นล้าสมัย?

[8] คสช.ล้มเหลวหรือสำเร็จ 3 ปีปฏิรูปการศึกษา

[9] ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version