บทความการศึกษา

หัวข้อ

(1/17) > >>

[1] การศึกษาของเด็กปฐมวัย หัวใจสำคัญของการศึกษา

[2] เด็กยุค Generation Alphas กับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ

[3] แฉต้นตอการศึกษาไทยล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก

[4] เมื่อพ่อแม่ชาวไทย กำลังอัดเงินใส่การศึกษาลูก

[5] ความเชื่อมโยงของทักษะทางภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู

[6] อย่าลดทอน’สิทธิการเล่น’พ่อแม่มุ่งวิชาการเกินวัย

[7] ไขข้อสงสัย’โอเน็ต’เด็กไทยยิ่งสอบ-ยิ่งต่ำ

[8] ปลุกเด็กไทยให้’ตื่นรู้’

[9] คุณภาพการศึกษาตกต่ำ คุณภาพกำลังคนตกต่ำ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version