บทความการศึกษา

หัวข้อ

(1/16) > >>

[1] “จีน-ญี่ปุ่น” ปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่! บรรจุวิชา “การลงทุน” และ “Coding”

[2] การศึกษาของเด็กปฐมวัย หัวใจสำคัญของการศึกษา

[3] แฉต้นตอการศึกษาไทยล้าหลัง สร้างพลเมืองเฉื่อยชา เด็กอ่านหนังสือไม่ออก

[4] เมื่อพ่อแม่ชาวไทย กำลังอัดเงินใส่การศึกษาลูก

[5] ความเชื่อมโยงของทักษะทางภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู

[6] อย่าลดทอน’สิทธิการเล่น’พ่อแม่มุ่งวิชาการเกินวัย

[7] ไขข้อสงสัย’โอเน็ต’เด็กไทยยิ่งสอบ-ยิ่งต่ำ

[8] คุณภาพการศึกษาตกต่ำ คุณภาพกำลังคนตกต่ำ

[9] “เมืองกีวี” ที่ 1 การศึกษาโลก โดดเด่นด้านวิจัย+พัฒนานวัตกรรม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version