เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์โลก

หัวข้อ

(1/1)

[1] ประเทศที่เคยเป็นเมืองอาณานิคมเครือจักรภพอังกฤษ

[2] อับราฮัม ลินคอล์น สงครามกลางเมืองและการเลิกทาสในอเมริกา

[3] โศกนาฎกรรม 11 กันยา ตึกเวิร์ลเทรดเซนเตอร์

[4] มาชู ปิคชู (Machu Picchu) เมืองสาบสูญแห่งอินคา

[5] คดีวอเตอร์เกต บันทึกอันแสนอัปยศของนิกสัน (สหรัฐอเมริกา)

[6] อวสานราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายของประวัติศาสตร์จีน

[7] สงครามครูเสด (The Crusades) สงครามศาสนา

[8] กำแพงเบอร์ลิน กำแพงแห่งประวัติศาสตร์สงครามเย็น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version