ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] รูปแบบการสอน 7 ประการ สำหรับครู

[2] 6 วิธีพัฒนาแผนการสอนสำหรับคุณครู

[3] เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

[4] สรุปลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

[5] การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PROBLEM-BASED LEARNING)

[6] การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)

[7] ?DQ? อัจฉริยภาพทางดิจิทัล กับ 8 ทักษะที่เด็กๆ ต้องใช้ได้อย่างชาญฉลาด

[8] 50 วิธีช่วยครู แก้โรคสมาธิสั้นของเด็กนักเรียน

[9] หลักการเรียนรู้ 8 ประการ ที่ครูควรรู้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version