กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

91
วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice / ครู กศน.ตำบลดีเด่น ปี 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข เมื่อ มีนาคม 27, 2024, 03:59:46 PM »
ครู กศน.ตำบลดีเด่น ปี 2564
https://drive.google.com/file/d/1hq3gUWlXlzvQoTGNOFi65zZJSVmlxH-4/view?usp=sharing
92
การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม ปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/file/d/1s9x_YXQ02O5YMOAV3XC4MNiTApYguxVP/view?usp=sharing
93
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน.ตำบล โดยใช้รูปแบบบริหารจัดการ LATYA MODEL
https://drive.google.com/file/d/1bGDl9XBaVOjblqBCBhhtaC3vCWlZHq6I/view?usp=sharing
94
วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice / ครู กศน.ตำบลดีเด่น ปี 2564
« กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข เมื่อ มีนาคม 27, 2024, 03:58:14 PM »
ครู กศน.ตำบลดีเด่น ปี 2564
https://drive.google.com/file/d/1pzN-G5EdWCJGg2iSrdtrCTnb52EcalSu/view?usp=sharing
95
การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.ต้นแบบ5ดี พรีเมี่ยม ปีงบประมาณ 2564
https://drive.google.com/file/d/1bXjpMqY6OErgbkG3-V4arZaQZagcGLop/view?usp=sharing
96
วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice / กศน.ตำบล 5ดี พรีเมี่ยม
« กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข เมื่อ มีนาคม 27, 2024, 03:57:15 PM »
กศน.ตำบล 5ดี พรีเมี่ยม
https://drive.google.com/file/d/14H-vvlQoyGV-M3-ywRm_AmwmfI3gAQYl/view?usp=sharing
97
การขับเคลื่อน กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
https://drive.google.com/file/d/15NKoFAD8fH37AbF3ocpRCi4pLriPtzUk/view?usp=sharing
98
การบริหารจัดการ กศน.ตำบลบกสู่ กศน.ต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม
https://drive.google.com/file/d/1X7zj0LDAc4dWd3kuD8Z4ItRaUC_4F4SN/view?usp=sharing
99
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลช่องเม็ก
https://drive.google.com/file/d/13wV4LsyxuXwpmRBG6y4rb3oVU8egdbWJ/view?usp=sharing
100
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางบัวทอง
https://drive.google.com/file/d/1gG8DWTMiL2Jjcje1C40bdSy7WMHP1qWw/view?usp=sharing