กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

21
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนวิจัยในชั้นเรียนและการสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 7 - 8 กันยายน พ.ศ.2566
ณ บ้านสวนนพรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
หนว่ยงาน สกร.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

22
วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2566
วันที่ 5 - 6 กันยายน พ.ศ.2566
ณ บริษัทสรัลชนา จำกัด (ปากน้ำปราณฟ๊อกเทล บีช) ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
หนว่ยงาน สกร.อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23
ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาโมบายแอฟพลิเคชันบนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์
วันที่ 29 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ โรงแรม มี โฮเทล เอสเคป ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

24
ร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
25
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง จินดามณี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

26
คณะทำงาน การประชุมวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Encouragement Hackathon 2023)
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ โรงแรมแจสโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร