พฤศจิกายน 25, 2017, 05:29:22 AM

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ออกสำรวจพื้นที่การปฏิบัติงาน ร่วมกับ ผอ.กศน.อำเภอดอนพุด
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ กศน.ตำบลทั้ง 4 ตำบล ในอำเภอดอนพุด
********************************

                วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ออกสำรวจพื้นที่การปฏิบัติงาน ร่วมกับท่าน ผอ.บุศรา แพทย์รัตน์  ผอ.กศน.อำเภอดอนพุด ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลทุกตำบล เพื่อนำมาวางแผนในการพัฒนา และนิเทศการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย (รถโมบายเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดดอนทอง และให้เด็กๆฝึกทำกระทง ด้วยครับ


2
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ กศน.อำเภอดอนพุดอย่างเป็นทางการ
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ณ กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
********************************

                วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะครู กศน.อำเภอวังม่วง มาร่วมแสดงความยินดีที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่ กศน.อำเภอดอนพุด และได้รับการต้อนรับ จากกศน.อำเภอดอนพุด เป็นอย่างดีครับ

6
           ต่อยอดนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ LERTCHAI MODEL (เลิศชาย โมเดล) สู่ LERTCHAI (PLUS+) MODEL ซึ่ง PLUS แปลว่าบวก หรือ LERTCHAI+ MODEL นวัตกรรม version2 นี้ จึงบวก จุดแข็งของบุคลากร ที่มี โดยเฉพาะกับภาคีเครือข่าย โดย PLUS ที่เพิ่มขึ้นมีความหมายว่า

P : Participation ส่งเสริม “การมีส่วนร่วม” ของบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

L : Learning and development “เรียนรู้และพัฒนา” ตามความสามารถ บทบาท และภารกิจร่วมกัน

U : Unity มุ่งเน้นการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมี “เอกภาพ” กับภาคีเครือข่าย

S : Social environment ภายใต้ “ภูมิสังคม” แบบวิถีชาวบ้าน และการเกษตรกรรม

พร้อมน้อมนำหลักการทรงงาน “การมีส่วนร่วม” “ทำงานแบบองค์รวม” และ “ภูมิสังคม” มาใช้ในการปฏิบัติงาน

8
วันนี้ขอเขียนในสิ่งคิดสักเล็กน้อยครับ

ก็เพราะว่า เราใช้คะแนนที่มีความคาดเคลื่อนวัดคุณภาพนักศึกษา กศน. แล้วก็วัดคุณภาพสถานศึกษาด้วย และหลายท่านก็ยึดติดคำนี้ ว่าต้องจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ คะแนน N-Net กศน.

มีคำๆหนึ่ง คือคำว่า "ความคงทนในการเรียนรู้" ซึ่งมีความสำคัญต่อการวัดผลการจัดการศึกษา

กศน. จัดสอบ N-Net ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนจะจบหลักสูตรแต่ละระดับ แล้วมันมีความคลาดเคลื่อนอย่างไร

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ หากลงทะเบียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนแรก หรือวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ก็ตาม อีก 1 ปีครึ่ง ถึงจะสอบ N-Net ถามว่า ความรู้คณิตศาสตร์ หรือตัวอย่างวิชาที่กล่าวมา ของนักศึกษา จะมีความรู้เหลือมากน้อยเพียงใดหรือมีความคงทนในการเรียนรู้เท่าใดไว้ใช้ในการสอบเมื่อถึงเวลานั้น

นี่ยังไม่รวมวิชาและสาระะอื่นๆที่เข้าข่ายลักษณะนี้

ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเพียงสาระเดียวและวิชาเดียว หากเปรียบเทียบผลคะแนน ระหว่างสถานศึกษา (ก) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในภาคเรียนที่ 1 กับสถานศึกษา (ข) ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคเรียนสุดท้าย หากผลคะแนนที่ออกมา ของผู้คาดว่าจะจบในภาคเรียนเดียวกันปรากฎว่าสถานศึกษา (ข) มีคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า แสดงว่าสถานศึกษา (ข) มีคุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่า สถานศีกษา (ก) ใช่แบบนั้นจริงหรือไม่

ยังไม่รวมการลงทะเบียนเรียนวิชาเดียวกันแต่ต่างภาคเรียน แล้วมาวัดผลพร้อมกัน โดยทิ้งช่วงเวลาความคงทนในการเรียนรู้จะเหลือมากน้อยเพียงใดในแต่ละรายวิชา รายสาระการเรียนรู้ ซึ่งผลสอบเปรียบเทียบสามารถเช็คได้จาก สทศ.

สุดท้ายแล้วคะแนน N-Net มันวัดคุณภาพครูผู้สอนและสถานศึกษา กศน. จริงหรือไม่ลองคิดดูกันเล่นๆ เมื่อตัวแปร คือ ลำดับรายวิชาที่ลงทะเบียน+ช่วงระยะเวลาที่เรียน+ช่วงเวลาที่สอบ หรือกระทั่งตัวผู้เรียนเอง

***************
เลิศชาย ปานมุข
11 ตุลาคม 2560
หน้า: [1] 2 3 ... 10