กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คำสั่งที่ 93/2563
คำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

**************************

2
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คำสั่งที่ 90/2563
คำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

**************************3
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ภาณุวัฒน์ มากวงษ์ ผอ.กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
วันที่ 214 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

4
ร่วมประชุมรับฟังปัญหา หลักสุตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

5
ร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร กศน. แบบ Online หลักสุตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

6
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

7
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ ที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

8
ร่วมดำเนินการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชชินี
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

9
ร่วมกิจกรรม Kick Off ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563
ณ บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

10
ร่วมรับการประเมิน กศน.ตำบล 5D พรีเมี่ยม
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี