ครูเลิศชาย ปานมุข

บทความ บทกวี และบันทึกความทรงจำดีดี => โครงการ/กิจกรรมดีดีทีจัดทำในอดีตและประทับใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ที่ กศน.ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ธันวาคม 07, 2015, 10:02:47 PM

หัวข้อ: โครงการกีฬาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน. (2556)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ธันวาคม 07, 2015, 10:02:47 PM
โครงการกีฬาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด นักศึกษา กศน.
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556
ณ สนามโรงเรียนวัดโบสถ์

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-04.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-05.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-051.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-06.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-061.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-061.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-07.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-08.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-09.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-010.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-011.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-012.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-013.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-014.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-015.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-016.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-017.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-018.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/game-27-03-56-019.jpg)