ครูเลิศชาย ปานมุข

บทความ บทกวี และบันทึกความทรงจำดีดี => โครงการ/กิจกรรมดีดีทีจัดทำในอดีตและประทับใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ที่ กศน.ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 30, 2015, 03:13:09 PM

หัวข้อ: ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลบ้านแพรก
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 30, 2015, 03:13:09 PM
ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลบ้านแพรก
ปี 2556 - 2557
ณ กศน.ตำบลบ้านแพรก

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-01-12-56-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-01-12-56-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-01-12-56-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-02-06-56-1.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-02-06-56-2.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-15-12-56-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-15-12-56-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-15-12-56-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-15-12-56-04.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-22-12-56-00.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-22-12-56-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-22-12-56-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-22-12-56-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-22-12-56-04.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-22-12-56-05.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-22-12-56-06.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-22-12-56-07.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-2557-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-2557-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-2557-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-2557-04.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-bp-2557-05.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-s-03-02-56-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-s-03-02-56-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-s-03-02-56-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-18-05-57-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-18-05-57-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-18-05-57-03.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-18-05-57-04.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-24-11-56-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-24-11-56-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagebp/pop-24-11-56-03.jpg)