ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 11, 2015, 10:16:39 AM

หัวข้อ: วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายคุณธรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 11, 2015, 10:16:39 AM
วิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายคุณธรรมเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ วัดดอนทอง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

************************

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/vi-24-26-07-58-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/vi-24-26-07-58-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/vi-24-26-07-58-03.jpg)