ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 11, 2015, 09:51:25 AM

หัวข้อ: วิทยากรให้ความรู้วันสำคัญของไทยและ ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 11, 2015, 09:51:25 AM
วิทยากรให้ความรู้วันสำคัญของไทยและส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ณ หอประชุมอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังม่วง

************************

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/vi-28-05-58-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/vi-28-05-58-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/vi-28-05-58-03.jpg)