ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา => พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 11, 2015, 12:58:13 AM

หัวข้อ: พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 11, 2015, 12:58:13 AM
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  (http://www.lertchaimaster.com/doc/la049.pdf)