ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน การคลัง => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กันยายน 17, 2015, 12:57:05 PM

หัวข้อ: พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กันยายน 17, 2015, 12:57:05 PM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (http://www.lertchaimaster.com/doc/Gov_Budget.pdf)