ครูเลิศชาย ปานมุข

ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ => รางวัลและความภาคภูมิใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 29, 2015, 08:47:22 AM

หัวข้อ: วิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กศน.ตำบล
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 29, 2015, 08:47:22 AM
เป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการ กศน.ตำบล
ให้กับผู้บริหาร คณะครู และผู้มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการ กศน.ตำบลบ้านแพรก

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/doo-17-09-56-05.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/doo-17-09-56-07.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/doo-17-09-56-08.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/doo-08-04-58-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/doo-08-04-58-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/d-t-bp-25-03-57-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/d-t-bp-25-03-57-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/rut-19-01-58-14.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/p-suf-t-bp-03-09-57-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/p-suf-t-bp-03-09-57-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/sormorsor-18-02-56-09.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/sormorsor-18-02-56-10.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/pramern-20-24-02-57-28.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/pramern-20-24-02-57-29.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/nites-07-01-56-04.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/d-nit-19-06-56-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imageforum/p-1-03-58.jpg)