ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่งมอบหมายงาน และภารกิจงานสำตัญต่าง ๆ => ภาพงานจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ..... => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 11, 2021, 05:33:30 PM

หัวข้อ: ร่วมประชุมเตรียมการและชี้แจงหรือให้ความเห็น พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ต่อ รัฐสภา
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 11, 2021, 05:33:30 PM
ร่วมประชุมเตรียมการและชี้แจงหรือให้ความเห็น พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ ต่อ รัฐสภา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
หน่วยงานที่จัด รัฐสภา

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/law-nfe-9-11-64-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/law-nfe-9-11-64-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/law-nfe-9-11-64-03.jpg)