ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่งมอบหมายงาน และภารกิจงานสำตัญต่าง ๆ => ภาพงานจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ..... => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กรกฎาคม 02, 2021, 11:44:49 AM

หัวข้อ: ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำร่างบทบาท ภารกิจ หน้าที่ ฯ ของสำนักงาน กศน.
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กรกฎาคม 02, 2021, 11:44:49 AM
ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำร่างบทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอำนาจ และโครงสร้างของสำนักงาน กศน.
วันที่ 7 - 8 มิถุนายน พ.ศ.2564
ณ สำนักงาน กศน. และผ่าน Microsoft Team

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/pra-nfe-08-06-64-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/pra-nfe-08-06-64-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/pra-nfe-08-06-64-03.jpg)