ครูเลิศชาย ปานมุข

เอกสารการประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ที่ได้รับ => เกียรติบัตร ที่ผ่านการทดสอบออนไลน์ ของหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ มิถุนายน 07, 2020, 10:38:20 AM

หัวข้อ: ทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ศธจ.สระบุรี)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ มิถุนายน 07, 2020, 10:38:20 AM
ทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ศธจ.สระบุรี)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/edu-other-86.png)