ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2020, 09:05:38 AM

หัวข้อ: คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2020, 09:05:38 AM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ (http://www.lertchaimaster.com/doc/g-leave-2560.pdf)