ครูเลิศชาย ปานมุข

เอกสารการประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ที่ได้รับ => ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ มกราคม 02, 2020, 02:01:36 PM

หัวข้อ: ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการบริหารงานของไทย ของ สำนักงาน กพร.
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ มกราคม 02, 2020, 02:01:36 PM
ประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และการบริหารงานของไทย ของ สำนักงาน กพร.

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/lc-mpm-10.jpg)