ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา => ข้อบังคับคุรุสภา => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 08:53:46 AM

หัวข้อ: ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 27, 2019, 08:53:46 AM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (http://www.lertchaimaster.com/doc/ksp-26-11-2562.PDF)