ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => หนังสือเชิญเป็นวิทยากร และช่วยงานราชการที่สำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 13, 2019, 10:41:54 AM

หัวข้อ: วิทยากรโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (กศน.ผักไห่)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 13, 2019, 10:41:54 AM
วิทยากรโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 10 - 12 ตุลาคม พ.ศ.2562
หน่วยงาน กศน.อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/pakhai-10-12-10-62.png)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/pakhai-10-12-10-62-02.png)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/pakhai-10-12-10-62-03.png)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/pakhai-10-12-10-62-04.png)