ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบายของ กศน. => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 11, 2019, 01:45:08 PM

หัวข้อ: แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 (กศน.WOW)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 11, 2019, 01:45:08 PM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif)  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 (กศน.WOW)  (http://www.lertchaimaster.com/doc/ONIE-WOW.pdf)