ครูเลิศชาย ปานมุข

บันทึกการทำงาน การเป็นข้าราชการครูของ กศน. (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) => บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2562 => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 29, 2019, 03:29:50 PM

หัวข้อ: ร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของกศน.จังหวัดสระบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 29, 2019, 03:29:50 PM
ร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ของ กศน.จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562
หน่วยงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
ณ กศน. จังหวัดสระบุรี

****************************

                วันที่ 27 กันยายน 2562 ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนกลุ่ม นำเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข การดำเนินงานด้านแผนงานและงบประมาณ ในภาพรวมของ กศน.จังหวัดสระบุรี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/p-27-09-62-01.jpg)