ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => คู่มือการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤษภาคม 20, 2019, 01:15:04 PM

หัวข้อ: คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยง แหล่งเรียนรู้ สำนักงาน กศน.
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤษภาคม 20, 2019, 01:15:04 PM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมโยง แหล่งเรียนรู้ สำนักงาน กศน. (http://www.lertchaimaster.com/doc/LRLS_Manual.pdf)