ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน. => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2019, 09:16:15 PM

หัวข้อ: เงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานผลงาน บรรณารักษ์ ชำาญการ ชำนาญการพิเศษ กศน.
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2019, 09:16:15 PM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) เงื่อนไข ขอบเขต มาตรฐานผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ขรก.ตำแหน่งบรรณารักษ์ กศน. เป็นระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ฉบับใหม่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (http://www.lertchaimaster.com/doc/librarian-Expert-Specialist-2562.pdf)