ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => คู่มือเกี่ยวกับงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 11, 2018, 07:09:33 AM

หัวข้อ: คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ฉบับปรับปรุงใหม่ ตุลาคม 2561
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 11, 2018, 07:09:33 AM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ฉบับปรับปรุงใหม่ ตุลาคม 2561 (http://www.lertchaimaster.com/doc/illiterateManual2561.rar)