ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา => กฎ ก.ค.ศ. => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 26, 2018, 01:46:51 PM

หัวข้อ: กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคฑัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 26, 2018, 01:46:51 PM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif)  กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคฑัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561 (http://www.lertchaimaster.com/doc/ksp-31-07-61-01.PDF)