ครูเลิศชาย ปานมุข

ความรู้ดีดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา => สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 01, 2018, 10:24:55 AM

หัวข้อ: หนังสือ The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 01, 2018, 10:24:55 AM
หนังสือ The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต
********************
เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า เหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจเรียนรู้แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการปฏิบัติกิจการงานทั้งปวง ร่วมเรียนรู้จาก 9 แนวพระราชดำริ ผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านจากการทรงงานตลอดรัชสมัย 70 ปี ได้แก่

-อยากสําเร็จให้ STAY CONNECTED
-อุปกรณ์ที่เหมาะจะสร้างงานที่ดี
-จะนำใครต้องได้ใจคน
-ลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุด
-แย่แค่ไหนก็กลับมาดีได้
-คิดให้ใหญ่ มองให้เล็ก
-ถ้าเชื่อมั่นก็ไปกันให้สุดทาง
-มองหาศัตรูที่แท้จริง
-แยกความอยากออกจากความจำเป็น

ขอบคุณที่มาของหนังสือ จากมูลนิธิชัยพัฒนาครับ (ห้ามพิมพ์จำหน่าย)


(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif)  หนังสือ The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต  (http://www.lertchaimaster.com/doc/article-file-king9.pdf)