ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กรกฎาคม 16, 2018, 03:24:39 PM

หัวข้อ: ประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายสร้างเครื่องมือวัดผลการทดสอบทางการศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กรกฎาคม 16, 2018, 03:24:39 PM
ประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายสร้างเครื่องมือวัดผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-Net ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561
หน่วยงาน สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สทศ. (องค์การมหาชน)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/n-net-11-15-07-61-01.jpg)