ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ มกราคม 11, 2018, 10:00:47 AM

หัวข้อ: เปลี่ยนค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสนใจ จากไม่เกิน 120 บาท เป็นไม่เกิน 200 บาท ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ มกราคม 11, 2018, 10:00:47 AM
(http://www.lertchaimaster.com/doc/v6654-12-12-60.jpg)