ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 28, 2017, 04:44:43 PM

หัวข้อ: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาระดับดีเด่น MOE AWARD
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 28, 2017, 04:44:43 PM
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษาระดับดีเด่น MOE AWARD
คำสั่งที่ 219/2560
คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

**************************************

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/lc-k-219-2560-01.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/lc-k-219-2560-02.jpg)

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/lc-k-219-2560-03.jpg)