ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา => พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 18, 2017, 09:05:03 AM

หัวข้อ: พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤศจิกายน 18, 2017, 09:05:03 AM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (http://www.lertchaimaster.com/doc/Government-Procurement-2560.pdf)