ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 07, 2017, 11:40:26 PM

หัวข้อ: รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศน.
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ สิงหาคม 07, 2017, 11:40:26 PM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) รายละเอียดการประเมินศักยภาพภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กศน. (http://www.lertchaimaster.com/doc/changeBC60.pdf)