ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กรกฎาคม 23, 2017, 01:32:22 AM

หัวข้อ: วิทยากรโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กรกฎาคม 23, 2017, 01:32:22 AM
วิทยากรโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันที่ 20  กรกฎาคม พ.ศ.2560
วัดคลองบุญ  อำเภอหนองโดน  จังหวัดสระบุรี

********************************

               วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรในเรื่อง "ประวัติศาสตร์นอกตำรา"โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ของ กศน.อำเภอหนองโดน จ.สระบุรี

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/th-v-20-07-60-01.jpg)