ครูเลิศชาย ปานมุข

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง => กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กรกฎาคม 05, 2017, 09:15:35 AM

หัวข้อ: ประกาศ ศธ. เรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน กศน. ตาม พรบ.กศน.2551
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ กรกฎาคม 05, 2017, 09:15:35 AM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน กศน. ตาม พรบ.กศน.2551 (http://www.lertchaimaster.com/doc/cheingeNFEd.pdf)