ครูเลิศชาย ปานมุข

ความรู้ดีดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา => ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤษภาคม 02, 2017, 04:03:32 PM

หัวข้อ: คู่มือและเอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4-ม.6)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ พฤษภาคม 02, 2017, 04:03:32 PM
(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif)  คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4 (http://www.lertchaimaster.com/doc/Teacher-M4-6.pdf)

(http://www.lertchaimaster.com/p_ss.gif)  เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 4 (http://www.lertchaimaster.com/doc/Activity-M4-6.pdf)

ที่มา : http://www.stemedthailand.org