ครูเลิศชาย ปานมุข

บทความ บทกวี และบันทึกความทรงจำดีดี => บทกวี => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ เมษายน 11, 2017, 02:32:04 PM

หัวข้อ: บทกวี : กลุ่มเป้าหมาย กศน.
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ เมษายน 11, 2017, 02:32:04 PM
ในอารมณ์หนึ่งที่คิดและเขียน ณ ลานกิจกรรมเรียนรู้ตลอดชีวิต กศน.อำเภอวังม่วง ยามเย็น กับกวี บางแง่มุมกับ กศน.ของเรา
******************
?สะพาน? มีไว้ให้เราข้ามจากสิ่งกีดขวางและอุปสรรคต่างๆ เราเห็นคนมากมายใช้สะพานในทุกๆวัน จนเรารู้สึกชินชา และดูว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แต่หากวันใดที่สะพานนั้นชำรุด หรือ พังไป ทุกคนที่เคยข้ามหรือเคยได้ใช้ประโยชน์ มักกลับมาเห็นคุณค่า ถึงแม้ว่า สะพานนั้น จะเป็นสะพานที่ไม่ได้ดีเลิศเลอ หรือสวยหรู แต่มันทำให้ทุกคนสามารถข้ามไป ใช้ชีวิตอีกฝั่งหนึ่งได้ ซึ่งในบางที อาจไม่เคยเหลียวมองสะพานนั้นเลยว่ามีสภาพเป็นเช่นไร??

นโยบาย...การศึกษา...ตลอดชีวิต
ที่ยิ่งใหญ่...ในความคิด...นักการศึกษา
กศน...ผู้ก่อร่าง...ครั้งนานมา
กว่าจะสร้าง...ศรัทธา...ในรอยทาง

บางครั้งเป็น...จำเลย...ของสังคม
เหมือนดั่งกลืน...ยาขม...ปมถากถาง
คุณภาพ...การศึกษา...ที่เลือนราง
พวกท่านหรือ...จะสร้าง...ให้เกิดมา

ท่านทั้งหลายครับ...
พวกเราจัด...การศึกษา...ทุกวันนี้
ให้คนที่...พลาดโอกาส...ทางการศึกษา
คนที่ด้อย...รายได้น้อย...คอยวิชา
มีโอกาส...พัฒนา...ด้วยตนเอง

ดังนั้น...นักศึกษา...ของพวกเรา
มิอาจเลือก...หรือคัดเอา...จากเด็กเก่ง
เด็กสอบตก...เด็กติดยา...เป็นนักเลง
แม่วัยใส..วัยครื้นเครง...ก็มีมา

อีกเป้าหมาย...ในระบบ...จบไม่ได้
ออกกลางคัน...นั่นไง...ไล่มาหา
วัยแรงงาน...วัยผู้ใหญ่....วัยชรา
เกษตรกร...แม่ค้า...ก็มากมี

ผู้ขาดโอกาส...จึงยิ้มได้...ในความหวัง
ผู้ต้องขัง...ยังจัดให้...ไม่หน่ายหนี
ผู้พิการ...เราทำได้...ไปสอนฟรี
เด็กเร่ร่อน...ต่างด้าวมี...ที่เราดู

รวมไปถึง...ชาติพันธุ์...ชนกลุ่มน้อย
คนบนดอย...ชาวเลนี้...ที่มีอยู่
ยังมีอีก...มากมาย...เป้าหมายครู
อยากให้ท่าน...ได้รับรู้...ในแนวทาง

จัดการศึกษา...เพื่อยกระดับ...คุณภาพชีวิต
ครู กศน...ทั่วทุกทิศ...จึงคิดสร้าง
หวังให้ศิษย์?สู่จุดหมาย...และปลายทาง
ลดช่องว่าง...ความมีจน...คนเท่าเทียม

***********************

เลิศชาย ปานมุข
10 เมษายน 2560
18.05 น.