ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ธันวาคม 06, 2016, 04:32:10 PM

หัวข้อ: วิทยากรการเทียบโอนผลการเรียน (กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ธันวาคม 06, 2016, 04:32:10 PM
วิทยากรการเทียบโอนผลการเรียน
วันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
หน่วยงาน : กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/lc-w-17-11-52.jpg)