ครูเลิศชาย ปานมุข

คำสั่ง หนังสือเชิญ และการเป็นวิทยากร (ที่สามารถรวบรวมได้) => หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เชิญประชุม และช่วยงานราชการ ที่สำคัญ => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ธันวาคม 06, 2016, 04:27:17 PM

หัวข้อ: ร่วมถอดองค์ความรู้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (สถาบัน กศน.ภาคกลาง)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ธันวาคม 06, 2016, 04:27:17 PM
ร่วมถอดองค์ความรู้การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
วันที่ 21 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2552
หน่วยงาน : สถาบัน กศน.ภาคกลาง

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/lc-w-19-06-52.jpg)