ครูเลิศชาย ปานมุข

ภาพการร่วมกิจกรรม => ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2559 => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 10, 2016, 04:34:35 PM

หัวข้อ: ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกลางในการการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 10, 2016, 04:34:35 PM
ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกลางในการการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ.2559
ณ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

********************************

               วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ.2559 ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการกลางในการการสอบปลายภาคนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนวังมวงวิทยาคม

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/test-17-18-09-59-01.jpg)