ครูเลิศชาย ปานมุข

เอกสารการประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ที่ได้รับ => ระดับกระทรวง ระดับกรม => ข้อความที่เริ่มโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 01, 2016, 03:46:38 PM

หัวข้อ: โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรม (ยธ.)
เริ่มหัวข้อโดย: เลิศชาย ปานมุข ที่ ตุลาคม 01, 2016, 03:46:38 PM
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นสำหรับเยาวชน

(http://www.lertchaimaster.com/imagelc/p-19-04-2544.jpg)