คำสั่งมอบหมายงาน และภารกิจงานสำตัญต่าง ๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง และย้าย

เอกสารคำสัั่งบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6 กระทู้6 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คำสั่งย้ายเปลี่ยนพื้นที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2022, 11:51:10 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งมอบหมายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รวมคำสั่งมอบหมายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6 กระทู้6 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คณะทำงานขับเคลื่อนการจัด...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2022, 09:15:51 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งมอบหมายงานจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้

รวมคำสั่งมอบหมายงานจากกรมส่งเสริมการเรียนรู้

6 กระทู้6 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงกา...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2024, 12:54:11 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งมอบหมายงานจากสำนักงาน กศน.

รวมคำสั่งมอบหมายงานจากสำนักงาน กศน.

6 กระทู้6 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คณะกรรมการพิจารณาการประช...
เมื่อ เมษายน 08, 2023, 10:20:21 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งมอบหมายงานจากสำนักงาน สกร.จังหวัดอ่างทอง

รวมคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน สกร.จังหวัดอ่างทอง

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพั...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2023, 10:35:17 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งมอบหมายงานจากสำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี

รวมคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี

37 กระทู้37 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบร...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2022, 09:28:14 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่งรักษาการ

รวมคำสั่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกรณีที่ผู้บริหารไปราชการ ลา ประชุมอบรม สัมมนา

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน แต่งตั้งให้ข้าราชการครูแ...
เมื่อ เมษายน 13, 2022, 08:09:54 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเชิญประชุมของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

หนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ไปประชุมที่สำคัญของกรมส่งสริมการเรียนรู้ (และ กศน.เดิม)

28 กระทู้28 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เชิญคณะทำงานเข้าร่วมการอ...
เมื่อ มีนาคม 25, 2024, 01:33:28 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ไปประชุมที่สำคัญ (ระดับภาคและระดับจังหวัด)

หนังสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ไปประชุมที่สำคัญเท่าที่สามารถรวบรวมได้ (ระดับภาคและระดับจังหวัด)

15 กระทู้15 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประชุมทดสอบระบบจัดอบรมออ...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2021, 01:13:34 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

รวมเอกสารและภาพการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.....

45 กระทู้45 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ภาพการประชุมคณะกรรมาธิกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2022, 12:54:31 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.....

รวมคำสั่ง หนังสือเชิญประชุม อบรม ชี้แจง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.....

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เชิญประชุมเตรียมการและชี...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2021, 04:04:37 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพงานจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.....

ภาพประชุม อบรม ชี้แจง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานจัดตั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.....

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมเตรียมการและชี...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2021, 05:33:30 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

รวมงานและกิจกรรมที่ดำเนินงานของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ภายใต้การเป็นอาสาของแผ่นดิน สาขากัลยาณมิตร

10 กระทู้10 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน อนุโมทนาบัตร ของมูลนิธิค...
เมื่อ เมษายน 13, 2022, 10:28:06 PM

ผลงานและประสบการณ์ที่ภาคภูมิใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่เคยได้รับในการปฏิบัติงาน กศน. ที่ผ่านมา

26 กระทู้26 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน รางวัลข้าราชการพลเรือนดี...
เมื่อ เมษายน 09, 2024, 12:51:27 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน กศน. ที่ผ่านมา

12 กระทู้12 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ถ่ายทำรายการ คุณครูของฉั...
เมื่อ มีนาคม 05, 2022, 11:49:03 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ความภูมิใจสมัยมัธยมศึกษา

ความภูมิใจสมัยมัธยมศึกษาที่หามาได้เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ

7 กระทู้7 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประธานนักเรียนปีการศึกษา...
เมื่อ มกราคม 24, 2016, 05:53:01 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โมเดลการปฏิบัติงาน

Model และ Concept ที่คิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของตนเอง

6 กระทู้6 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โมเดลการปฏิบัติงาน เลิศช...
เมื่อ พฤศจิกายน 13, 2017, 12:03:09 AM

หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และขอเผยแพร่ผลงาน (ที่สามารถรวบรวมได้)

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเชิญเป็นวิทยากร และช่วยงานราชการที่สำคัญ

รวมหนังสือเชิญเป็นวิทยากร และช่วยงานราชการที่สำคัญ เท่าที่สามารถรวบรวมได้

60 กระทู้60 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิทยากรโครงการระบบ OLIS ...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2024, 11:06:40 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเชิญเป็นวิทยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษา

รวมหนังสือเชิญเป็นวิทยากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา

7 กระทู้7 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยว...
เมื่อ เมษายน 05, 2024, 03:36:40 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงาน

รวมหนังสือขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงาน

3 กระทู้3 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หนังสือขอเผยแพร่ผลงานผ่า...
เมื่อ มิถุนายน 07, 2023, 08:07:17 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือขอบคุณ

รวมหนังสือขอบคุณที่ได้รับ

5 กระทู้5 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หนังสือขอบคุณเป็นวิทยากร...
เมื่อ มีนาคม 24, 2024, 01:56:59 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ในตำแหน่ง ข้าราชการครู

ภาพการเป็นวิทยากรหรือช่วยงานราชการ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน กศน. และได้รับการตั้งแต่รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 20 เมษายน พ.ศ.2558 ถึงปัจจุบัน

67 กระทู้67 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิทยากรโครงการระบบ OLIS ...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2024, 11:46:45 PM

เอกสารการประกอบวิชาชีพ วุฒิบัตร เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ที่ได้รับ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ใบประกอบวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพครู

รวมเอกสารที่เกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพและสมรรถนะวิชาชีพครู

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ใบประกอบวิชาชีพศึกษานิเท...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2024, 11:42:46 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระดับกระทรวง ระดับกรม

รวมวุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ที่สำคัญ ที่ได้รับ ระดับกระทรวง และ ระดับกรม

15 กระทู้15 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เกียรติบัตร ผ่านการอบรบร...
เมื่อ กันยายน 26, 2023, 03:46:26 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

รวมวุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ที่สำคัญ ที่ได้รับ ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด

49 กระทู้49 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เกียรติบัตร ผ่านการอบรมโ...
เมื่อ มกราคม 07, 2024, 11:48:05 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สถานศึกษาขึ้นตรงของ กศน. กศน.ภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รวมวุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ที่สำคัญ ที่ได้รับ ระดับจากสถานศึกษาขึ้นตรงของ กศน. กศน.ภาค ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการส่งเสริมสมรรถนะบุ...
เมื่อ เมษายน 04, 2021, 08:06:13 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หน่วยงานอื่นๆและภาคีเครือข่าย

รวมวุฒิบัตร เกียรติบัตร ใบประกาศนียบัตร ที่สำคัญ ที่ได้รับ จากหน่วยงานอื่นๆและภาคีเครือข่าย

19 กระทู้19 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เกียรติบัตร วิทยากรโครงก...
เมื่อ กันยายน 15, 2023, 12:08:37 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

53 กระทู้53 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิชา ความมั่นคงปลอดภัยทา...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2021, 09:10:42 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

28 กระทู้28 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักสูตร ๙ แผ่นดินของการ...
เมื่อ มีนาคม 11, 2020, 04:57:44 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของกรมสุขภาพจิต

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของกรมสุขภาพจิต

12 กระทู้12 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักสูตร การให้การปรึกษา...
เมื่อ พฤศจิกายน 12, 2019, 12:19:38 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักสูตร การบริโภคอย่างย...
เมื่อ มกราคม 03, 2020, 03:57:13 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของ Thai MOOC

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของThai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

51 กระทู้51 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิชา การใช้เทคโนโลยีเพื่...
เมื่อ สิงหาคม 07, 2021, 01:18:11 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของ สถาบันอุดมศึกษา

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ MOOC การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิชา พื้นฐานการประกอบการ...
เมื่อ เมษายน 21, 2020, 11:47:36 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของสถาบันพระปกเกล้า

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันพระปกเกล้า

3 กระทู้3 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักสูตร เตรียมความพร้อม...
เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2019, 10:16:50 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ

19 กระทู้19 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวก...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2021, 10:54:46 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศนียบัตร (E-Learning) ของหน่วยงานอื่นๆ

รวมใบประกาศนียบัตร (E-Learning) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ของหน่วยงานอื่นๆ

14 กระทู้14 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน อาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2021, 11:51:43 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เกียรติบัตร ที่ผ่านการทดสอบออนไลน์ ของหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ

รวมใบเกียรติบัตร ที่ผ่านการทดสอบออนไลน์ ของหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ

105 กระทู้105 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ชีวิต สุขภาพ และฟ้าทะลาย...
เมื่อ สิงหาคม 19, 2021, 09:21:16 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เกียรติบัตรจากหน่วยงานทางการศึกษา (คุรุสภา, สกศ., สมศ.,ศธภ.,ศธจ.,สพท.,มหาวิทยาลัย)

รวมเกียรติบัตร จาก หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ

26 กระทู้26 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ...
เมื่อ สิงหาคม 12, 2023, 12:21:00 AM

บันทึกการประชุม อบรม สัมมนา (20 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)

ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2567

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2567

21 กระทู้21 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ...
เมื่อ มิถุนายน 21, 2024, 02:08:23 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2566

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2566

27 กระทู้27 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบั...
เมื่อ กันยายน 14, 2023, 07:37:15 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2565

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2565

39 กระทู้39 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2022, 10:46:21 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2564

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2564

17 กระทู้17 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน...
เมื่อ กันยายน 24, 2021, 03:36:44 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2563

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2563

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมสัมมนาโครงการ?ส่งเสร...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2020, 09:07:20 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2562

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2562

21 กระทู้21 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมโครงการอบรมเชิ...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2019, 03:29:50 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2561

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2561

30 กระทู้30 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ...
เมื่อ ตุลาคม 23, 2018, 08:51:38 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2560

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2560

19 กระทู้19 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมโครงการวิจัยและพัฒนา...
เมื่อ กันยายน 25, 2017, 07:16:37 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2559

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ปีงบประมาณ 2559

34 กระทู้34 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมโครงการอบรมการพัฒนาห...
เมื่อ กันยายน 05, 2016, 07:02:57 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกการประชุม อบรม และสัมมนา ปีงบประมาณ 2558 (20 เม.ย. - 30 ก.ย.58)

บันทึกการไปประชุม อบรม สัมมนา เพื่อเตือนความจำในการทำงาน ตั้งแต่รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 20 เมษายน พ.ศ.2558 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2558

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน รวมประวัติการประชุม อบรม...
เมื่อ ตุลาคม 24, 2015, 11:33:21 PM

ภาพการร่วมกิจกรรม

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2567

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2567

42 กระทู้42 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กรรมการประเมิน ศกร.ตำบลต...
เมื่อ มิถุนายน 22, 2024, 03:41:15 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2566

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2566

74 กระทู้74 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิ...
เมื่อ กันยายน 14, 2023, 07:49:11 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2565

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2565

47 กระทู้47 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิ...
เมื่อ กันยายน 23, 2022, 07:19:57 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2564

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2564

19 กระทู้19 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์...
เมื่อ เมษายน 11, 2021, 01:44:03 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2563

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2563

52 กระทู้52 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเ...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2020, 02:56:02 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2562

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2562

48 กระทู้48 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมพิธีถวายราชสักการะสม...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2019, 04:14:28 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2561

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2561

52 กระทู้52 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวั...
เมื่อ กันยายน 09, 2018, 03:24:51 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2560

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2560

31 กระทู้31 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ร่วมกิจกรรม 100 ปีวันธงช...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2017, 12:44:31 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพการร่วมกิจกรรมปีงบประมาณ 2559

รวมภาพการร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งของศูนย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2559

28 กระทู้28 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะก...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2016, 04:34:35 PM

การดำเนินงานโครงการต่างๆและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ กิจกรรมองค์กรนักศึกษา และชมรมจิตอาสา

ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561 - ปัจจุบัน (กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี)

โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561 - ปัจจุบัน (กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี)

14 กระทู้14 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ...
เมื่อ เมษายน 11, 2021, 01:09:24 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2559 - 2560 (กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี)

โครงการและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2559 - 2560 (กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี)

17 กระทู้17 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรี...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2017, 01:35:51 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมของนักศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ในด้านการมีจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

38 กระทู้38 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2018, 10:20:39 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมของนักศึกษา กศน.อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และงานที่ประทับใจในอดีตที่ผ่านมา

61 กระทู้61 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน แข่งขันรอบคัดเลือก กศน.ส...
เมื่อ สิงหาคม 13, 2017, 12:24:31 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ทำร่วมกันและสร้างความประทับใจ รวบรวมไว้เพื่อหวนรำลึกถึงสิ่งดีงามที่ผ่านมา

30 กระทู้30 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กิจกรรมจิตอาสาทำสวนพอเพี...
เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2015, 03:11:27 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บันทึกความประทับใจในการพัฒนา กศน.อำเภอวังม่วง

รวมความประทับใจในการพัฒนา กศน.อำเภอวังม่วง ในเรื่องต่างๆ

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ความสวยงามหน้าอาคาร กศน....
เมื่อ กรกฎาคม 31, 2017, 06:24:43 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการ/กิจกรรมดีดีทีจัดทำในอดีตและประทับใจ เก็บไว้ในความทรงจำ ที่ กศน.ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพโครงการ/กิจกรรม ที่เคยได้รับผิดชอบและจัดทำในอดีต ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเพิ่งมีกล้องถ่ายรูปเล็กๆเพียง 1 ตัว ไว้เก็บเรื่องราวไว้ในความทรงจำ นำมาลงไว้เพื่อหวนลำลึกถึงกิจกรรมดีดีตอนเป็นครู กศน.ตำบล

45 กระทู้45 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน นำเสนอผลการปฏิบัติงาน กศ...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2015, 01:06:34 AM

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

รวมกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

29 กระทู้29 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการ...
เมื่อ เมษายน 08, 2023, 10:40:15 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานด้านการศึกษา

รวมกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อ...
เมื่อ พฤษภาคม 28, 2019, 09:30:52 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา

รวมพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการศึกษา

7 กระทู้7 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระราชกฤษฎีกาในการเดินทา...
เมื่อ มิถุนายน 04, 2020, 06:03:55 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎกระทรวง

รวมกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

12 กระทู้12 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กฎกระทรวงกำหนดระบบ หลักเ...
เมื่อ ตุลาคม 09, 2019, 07:58:32 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎ ก.ค.ศ.

รวมกฎ ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง

11 กระทู้11 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่...
เมื่อ กันยายน 27, 2018, 12:34:15 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ระเบียบ

รวมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

33 กระทู้33 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ...
เมื่อ มกราคม 12, 2021, 11:41:25 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศ ศธ. เรื่อง แนวทาง...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2022, 03:19:12 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อบังคับคุรุสภา

รวมข้อบังคับคุสภา

7 กระทู้7 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใ...
เมื่อ พฤศจิกายน 27, 2019, 08:53:46 AM

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการ คู่มือ แนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

รวมเอกสาร คู่มือ แนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้

11 กระทู้11 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือประเมินระดับการรู้...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2024, 02:37:14 PM

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน. โดยตรง

ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และนโยบายระดับชาติ

รวมแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา นโยบายทางการศึกษาระดับชาติ

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน นโยบายและจุดเน้นของกระทร...
เมื่อ กันยายน 14, 2023, 11:01:51 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน และ นโยบายของ กศน.

รวมแผนการศึกษา แผนปฏิบัติงาน นโยบาย แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและของสำนักงาน กศน.

30 กระทู้30 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน แผนปฏิบัติการประจำปีงบปร...
เมื่อ มีนาคม 15, 2023, 05:17:25 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน กศน.

รวมแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี ของสำนักงาน กศน.

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน แนวทางการดำเนินงานศูนย์ส...
เมื่อ เมษายน 11, 2023, 10:24:51 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการของ กศน.

รวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือราชการต่างๆของ กศน.

28 กระทู้28 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการ...
เมื่อ เมษายน 06, 2023, 07:18:14 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือเกี่ยวกับงานบริหารสถานศึกษา

รวมคู่มือที่เกี่ยวข้อกับงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบในการปฏิบัติงาน

38 กระทู้38 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน แนวทางการดำเนินงาน ความป...
เมื่อ เมษายน 11, 2023, 01:06:56 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คำสั่ง กฎ ระเบียบ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

รวมกฎหมาย คำสั่ง กฎ ระเบียบ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

53 กระทู้53 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ผลการทดสอบทางการศึกษาระด...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2024, 11:45:28 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

รวมคู่มือและแนวทางต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.

38 กระทู้38 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือแนวทางการเทียบโอนผ...
เมื่อ มกราคม 09, 2022, 10:02:59 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการศึกษาต่อเนื่อง

รวมคู่มือการศึกษาต่อเนื่อง

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือการจัดกิจกรรมการเร...
เมื่อ กันยายน 06, 2020, 12:34:56 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการศึกษาตามอัธยาศัย

รวมคู่มือการศึกษาตามอัธยาศัย

10 กระทู้10 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือการใช้โปรแกรมฐานข้...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2020, 08:19:03 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ การประกันคุณภาพ กศน.

รวมคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การประกันคุณภาพ กศน.

17 กระทู้17 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เครื่องมือการนิเทศ กศน. ...
เมื่อ มีนาคม 25, 2021, 03:03:49 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. อื่นๆ ที่น่าสนใจ

รวมคู่มือและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ กศน. อื่นๆ ที่น่าสนใจ

15 กระทู้15 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือ Cyber Security สำ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2020, 11:56:30 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักสูตร กศน. และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กศน

รวมหลักสูตร กศน. และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กศน. และหลักสูตรที่น่าสนใจ ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

10 กระทู้10 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน หลักสูตรสถานศึกษา หลักสู...
เมื่อ กันยายน 05, 2020, 11:57:07 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปความรู้เกี่ยวกับงาน กศน.

สรุปความรู้เกี่ยวกับงาน กศน. (ภาพ)

13 กระทู้13 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เกร็ดความรู้เกี่ยวกับที่...
เมื่อ ธันวาคม 09, 2019, 01:51:16 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับพัสดุ การเงิน การคลัง

รวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับการพัสดุ การเงิน การคลัง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

39 กระทู้39 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2021, 10:03:54 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารดีดีจากหน่วยงานการศึกษาอื่น

รวมเอกสารดีดีจากหน่วยงานการศึกษาอื่น (สพฐ. อาชีวศึกษา อุดมศึกษา)

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือปฏิบัติงานการขับเค...
เมื่อ เมษายน 22, 2023, 10:12:17 AM

เอกสารเกี่ยวกับงานบุคลากรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ กฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

26 กระทู้26 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือการดำเนินงานและวิธ...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2024, 06:53:29 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมเอกสารมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศ เงื่อนไข ขอบเขต แ...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2022, 03:24:30 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ.

รวมหนังสือเวียน (ว) ของ ก.ค.ศ. ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

29 กระทู้29 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ว11/2565 ข้อกำหนดตามระเบ...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2022, 01:00:54 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.

รวมเอกสารที่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.

5 กระทู้5 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน องค์ความรู้เกี่ยวกับค่าเ...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2024, 08:58:04 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงาน กศน. และที่เกี่ยวข้อง

รวมเอกสารเกี่ยวกับการประกาศสอบบรรจุเป็นข้าราชการของสำนักงาน กศน. เท่าที่สามารถหาและรวบรวมได้

25 กระทู้25 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศรับสมัครบุคลากรทาง...
เมื่อ มกราคม 09, 2022, 10:56:03 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมเอกสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.

รวมเอกสารเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. เท่าที่สามารถหาและรวบรวมได้

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คำสั่งที่ 2535/2564 ย้าย...
เมื่อ ธันวาคม 06, 2021, 05:08:00 PM

เอกสารเกี่ยวกับงานบุคลากรของพนักงานราชการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการและสิทธิประโยชน์

รวมเอกสารเกี่ยวกับพนักงานราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

24 กระทู้24 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศ สกร. เรื่อง การแต...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2024, 06:38:11 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการประเมินของครู กศน.ตำบล ครูอาสามัคร

รวมเอกสารที่น่าสนใจ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการประเมินของครู กศน.ตำบล ครูอาสามัคร

21 กระทู้21 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน สำรวจความต้อการ พรก. เพื...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2024, 06:44:43 PM

หลักเกณฑ์การส่งผลงานและประกาศผลรางวัลต่าง ๆ ของ กศน. และที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักเกณฑ์การส่งผลงานและการประกวดรางวัลต่าง ๆ

หลักเกณฑ์การส่งผลงานและการประกวดรางวัลต่าง ๆ ของสำนักงาน กศน. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11 กระทู้11 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลื...
เมื่อ เมษายน 11, 2023, 10:08:50 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ รางวัล กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ

รวมประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ

5 กระทู้5 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศผลการคัดเลือกการปฏ...
เมื่อ สิงหาคม 29, 2023, 01:22:26 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศและรางวัลอื่น ๆ ของ กศน.

รวมประกาศและรางวัลอื่น ๆ ของสำนักงาน กศน.

16 กระทู้16 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศผลการคัดเลือกสถานศ...
เมื่อ กันยายน 16, 2023, 01:18:41 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ รางวัลคนดีศักดิ์ศรี สป.

รวมประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

5 กระทู้5 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศรางวัลบุคลากรดีเด่...
เมื่อ สิงหาคม 29, 2023, 01:30:29 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ รางวัลของคุรุสภา

รวมรางวัลของคุรุสภา

13 กระทู้13 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี ...
เมื่อ สิงหาคม 29, 2023, 01:52:20 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ รางวัลทางการศึกษาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ

รวมรางวัลทางการศึกษาและการปฏิบัติงานอื่น ๆ

3 กระทู้3 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ผลการคัดเลือสื่อสร้างสรร...
เมื่อ กันยายน 16, 2023, 01:21:27 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

รวมประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

5 กระทู้5 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเ...
เมื่อ มกราคม 29, 2022, 03:54:33 PM

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผลงานวิชาการ งานวิจัย รายงานการวิจัย การประเมินโครงการ

รวมผลงานวิชาการ งานวิจัย รายงานการวิจัย การประเมินโครงการ ของบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้า...
เมื่อ พฤษภาคม 14, 2024, 12:09:46 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ วิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice

รวมผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice ของบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

77 กระทู้77 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน บทเรียนออนไลน์ รายวิชากา...
เมื่อ เมษายน 29, 2024, 11:47:40 AM

ความรู้ดีดีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความการศึกษา

บทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทัศนะ แนวความคิด บทวิพากษ์ ที่สะท้อนแนวทางในการจัดการศึกษา

189 กระทู้189 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ปรับระบบการศึกษาอย่างไรใ...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2024, 01:02:52 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา

ความรู้ด้านการศึกษา ทฤษฎีการสอน การจัดการเรียนรู้ คำศัพท์ คำอธิบาย ความหมาย คำจำกัดความทางการศึกษา

61 กระทู้60 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน จิตตปัญญาศึกษา (ภาคทฤษฎี...
เมื่อ กรกฎาคม 17, 2019, 12:36:30 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

รวมคู่มือ เอกสาร บทความ และความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

5 กระทู้5 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน คู่มือและเอกสารกิจกรรมสะ...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2017, 04:03:32 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานนิเทศและการประกันคุณภาพการศึกษา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนิเทศและงานประคุณภาพสถานศึกษา

7 กระทู้7 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน การนิเทศตามลักษณะงานและก...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2015, 12:56:25 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เทคนิคการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับนักบริหารและการปฏิบัติงานภายในองค์กร

77 กระทู้77 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน 6 เคล็ดลับ ยกระดับการประ...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2024, 12:58:57 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือดีดีสำหรับครู

รวมหนังสือดีดีที่น่าสนใจ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู

13 กระทู้13 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู
เมื่อ เมษายน 09, 2023, 12:10:40 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

รวมสื่อสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่รวบรวมจากหลายแห่ง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

21 กระทู้21 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ประมวลองค์ความรู้พระราชพ...
เมื่อ เมษายน 10, 2019, 09:23:54 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปกฎหมายที่สำคัญและเอกสารน่ารู้

รวมเอกสารสรุปกฎหมายที่สำคัญและเอกสารต่างๆไว้ใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้

25 กระทู้25 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน สรุป พระราชบัญญัติ 11 ฉบ...
เมื่อ กันยายน 09, 2017, 10:53:43 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมแนวข้อสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รวบรวมได้จากอินเตอร์เนต ทีจัดทำและเผยแพร่ไว้เป็นวิทยาทานจากบุคคลและแหล่งต่างๆ

22 กระทู้22 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน ...
เมื่อ มิถุนายน 28, 2017, 03:42:27 PM

เกร็ดความรู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของไทย เรื่องราวๆบางมุม บางตอนของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้

108 กระทู้107 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระเจ้าปราสาททองเสี่ยงทา...
เมื่อ ธันวาคม 26, 2019, 01:01:31 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

ความรู้เรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ และการดูแลป้องกัน

137 กระทู้137 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน 5 เคล็ดลับกระตุ้นการขับถ...
เมื่อ เมษายน 10, 2021, 09:49:31 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เกร็ดความรู้ทั่วไป

เรื่องราวน่ารู้ทั่วไปหลากหลายด้านที่น่าสนใจ

97 กระทู้97 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน 7 วิธีป้องกันถูกโกงที่ดิ...
เมื่อ พฤษภาคม 14, 2017, 06:43:46 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติ ความเชื่อ เรื่องเล่า ตำนาน

รวมเรื่องเล่า ประวัติ ความเชื่อ ตำนานต่างๆ ที่สืบทอดมาถึงปัจจุบัน

55 กระทู้54 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ผีรักษาพระพุทธรูปไม่ถูกก...
เมื่อ เมษายน 08, 2023, 10:35:57 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติบุคคลสำคัญของไทย

รวมประวัติบุคคลสำคัญของประเทศไทย ที่น่าศึกษาเรียนรู้

14 กระทู้14 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ : ยอด...
เมื่อ มิถุนายน 07, 2017, 09:24:29 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติบุคคลสำคัญของโลก

รวมประวัติบุคคลสำคัญของโลกที่น่าสนใจ

27 กระทู้19 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โวล์ฟ กัง อมาเดอุส โมสาร...
เมื่อ มีนาคม 19, 2016, 02:11:41 PM

บทความดีดี

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความ และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและแหล่งเรียนรู้

รวมบทความ และเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

18 กระทู้18 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์กา...
เมื่อ เมษายน 07, 2021, 12:15:21 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความดีดี คำคม ข้อคิดในการดำเนินชีวิต

บทความ คำคม ที่มีประโยชน์ให้แง่คิดหลากหลายด้านในการใช้ชีวิต

167 กระทู้167 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน 9 ประโยคเด็ดจากหนังสือ ก...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2024, 01:30:51 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน

บทความเกี่ยวกับความรัก ความผูกพัน ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความรัก ในแง่มุมต่างๆ

60 กระทู้60 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ?ความรักกับการโกหก? เมื่...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 01:41:41 AM

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

ไม่มีกระทู้ใหม่ พระราชประวัติและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระองค์

พระราชประวัติและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

36 กระทู้29 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย...
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2017, 08:29:40 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ พระราชกรณียกิจ

รวมพระราชกรณียกิจด้านต่างๆที่พระองค์ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

8 กระทู้8 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระราชกรณียกิจด้านการศึก...
เมื่อ ธันวาคม 10, 2016, 10:29:47 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องเล่าและภาพความประทับใจกับพระราชกรณียกิจ

รวมเรื่องเล่าและภาพความประทับใจกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีต่อพสกนิกรชาวไทย

62 กระทู้62 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน ยาพ่อหลวงนี้ดีแท้ !! เรื...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2017, 11:31:40 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ศาสตร์พระราชา

องค์ความรู้ของพระราชา ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงช่วยเหลือปวงชนชาวไทย

10 กระทู้10 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน พระบรมราโชวาทของพระบาทสม...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2016, 10:42:53 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โครงการพระราชดำริที่สำคัญที่ควรศึกษาเรียนรู้

โครงการพระราชดำริที่สำคัญที่ควรศึกษาเรียนรู้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

9 กระทู้9 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน โครงการพระราชดำริ "โรงสี...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2016, 08:01:02 AM

บทความ บทกวี และบันทึกความทรงจำดีดี

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทกวี

บทกวีที่เขียนขึ้นจากท่วงทำนองของอารมณ์ออกมาเป็นอักษร

27 กระทู้27 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน บทกวี : ละชีวีที่หูกระจง...
เมื่อ ตุลาคม 23, 2018, 06:55:47 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความในความคิด

บทความที่เขียนขึ้น จากความรู้สึก ที่ได้มองเห็นความเป็นไปของสังคมในปัจจุบัน

23 กระทู้23 หัวข้อ กระทู้ล่าสุด โดย เลิศชาย ปานมุข
ใน กศน.จะอยู่อย่างไร ในยุคท...
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2018, 10:07:10 AM
  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ผู้ใช้งานขณะนี้ (ผู้ใช้เมื่อ 1440 นาทีที่ผ่านมา)

1294 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1300. ออนไลน์มากที่สุด: 13558 (สิงหาคม 10, 2018, 09:21:44 PM)

สถิติการใช้งานฟอรั่ม