รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน กศน. ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน กศน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ

ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

       
       
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงาน
สำนักงาน กศน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายงานผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code

 
 
 
       
จำนวนผู้เข้าชม