แบบเรียน กศน.รายวิชาบังคับ และ เลือกบังคับ
ในรูปแบบ หนังสือ e-book เปิดอ่านได้เหมือนหนังสือจริง
ขอขอบคุณผู้จัดทำเอกสาร กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. มา ณ โอกาสนี้ครับ

คลิกอ่านได้ที่ภาพปกหนังสือบนชั้นครับ

 
 
 
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code