หนังสือ สื่อความรู้ ในรูปแบบ PDF นี้ ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี
จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารทุกเล่มมา ณ โอกาสนี้ครับ
ดาวน์โหลดคลิกที่ภาพปกหนังสือครับ

 
       
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ศาสตร์แห่งพระราชา
จอมปราชญ์แห่งดิน
๔๓๕๐ การทรงงาน
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน
๘๔ พรรไม้ถวายในหลวง
๙๙ พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์
ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
พระสาทิสลักษณ์
สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์
พระสาทิสลักษณ์
       
ประมวลโครงการในพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9
คำอริยะถึงในหลวง
เรียนรู้หลักการทรงงาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี
พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา
       
THE VISONARY
ถอดรหัสผู้มองเห็นอนาคต
คำสอนของพ่อ
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย
สารานุกรมพืชในประเทศไทย
       
จดหมายเหตุงานพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เล่ม 1
(จากทั้งหมด4เล่ม)
จดหมายเหตุงานพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เล่ม 2
(จากทั้งหมด4เล่ม)
จดหมายเหตุงานพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เล่ม 3
(จากทั้งหมด4เล่ม)
จดหมายเหตุงานพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 เล่ม 4
(จากทั้งหมด4เล่ม)
มหาราชายอดกตัญญู
หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
70 เส้นทาง ตามรอยพระบาท
ธนบัตรรัชกาลที่ 9
       
เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ เล่ม 1
เจ้านายเล็ก ๆ ยุวกษัตริย์ เล่ม 2
ครองแผ่นดิน
พระมิ่งขวัญของชาวไทย
       
เถิด ๙ ปกเกศ
วิชา ๙ หน้า
ศาสตร์พระราชา
หลักการทรงงานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคเหนือตอนบน
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคเหนือตอนล่าง
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
       
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคตะวันออก
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคเหนือตะวันตก
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคกลาง
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
       
เดินทางตามรอยพระราชา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
เพื่อประโยชน์สุขต่อปวงประชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กับการปรับสมดุลในการพัฒนา
ในหลวงของฉัน
       
กล้องของใคร
เพลงแผ่นดิน
วาดภาพตามพ่อ
เมฆน้อยของพระราชา
       
เรือใบใจกล้า
การเดินทางของความสุข
ต้นไม้ของพระราชา
ตามยายไปวัด
       
       
       
       
 
เข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลัก Lertchaimaster.com
 
 

หรือที่ QR Code